Bölüm Başkanının Mesajı
BÖLÜM BAŞKAN MESAJI
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bölüm Başkanı’nın Mesajı,

Sevgili öğrenciler,
Bilgi ve teknolojinin sürekli olarak değiştiği ve geliştiği günümüz bilgi toplumunda, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü ’nünde önemi her geçen gün artmaktadır. Bilgisayar Teknolojileri Bölümü’ndeki temel hedeflerden biri; bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan değişim ve gelişmeleri yakından takip edebilen, bu konuda kendini hem teorik hem de pratik anlamda güncelleyebilen ve bu bağlamda alana yönelik uygulamalarda görev yapabilecek üstün yetenekli ve bilgili programcı ve teknisyen elemanlar yetiştirmektir. br>
Özellikle, bu programda yetişecek teknik elemanlar genel kültür, temel bilimler, bilgisayar bilimleri, eğitim teknolojileri ve alan bilgisini kapsayan dersler almakta ve işbirlikçi çalışmalar gerçekleştirerek, takım çalışmalarıyla ilgili bilgi ve beceriler kazanmaktadırlar.

Tüm bu hedefleri gerçekleştirmek adına öğrenci merkezli yenilikçi öğretim yaklaşımlarını benimseyen bölümümüz öğrencileri; eleştirel düşünebilen, sorgulayan, keşfeden, problem çözebilen kısacası çağın bilgi ve becerileriyle donanmış yaratıcı ve çağdaş bireyler olarak yetişmektedirler.

Bölümümüze hoş geldiniz sevgi ve saygılarımla,
Doktor Öğretim Üyesi Ezgi Pelin YILDIZ
Bölüm Başkanı
Vizyon
Bölümümüz vizyon olarak;

Yüksek kalitede eğitim vererek, bilgi ve iletişim teknolojileri kapsamında dünyadaki hızlı gelişim ve değişim içerisinde olan yazılım ve donanım dallarında ihtiyaç duyulan, üstün nitelikli, bilgili, yetenekli, yaratıcı programcı ve teknisyen elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Misyon
Bölümümüz misyon olarak;
 • Toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş,
 • Sorgulayan, araştıran, keşfeden, üreten ve problem çözen,
 • Mesleğiyle ilgili alanlarda bilgi üreten ve uygulayan,
 • Verilen yaratıcı ve dinamik eğitimle, her durumda çevresine yararlı
 • olabilen programcı ve teknik elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Bölüm Olanakları
Bilgisayar Programcılığı Programında, öğrencilere temel teorik ve uygulamaya dönük bilgileri aktarmak için modern bilgisayar laboratuvarı ortamı kullanılmaktadır. Programda, bilgisayar programcılığı alanında teorik ve uygulama dönük derslerin birlikte yürütüldüğü müfredat uygulanmaktadır. Programdan başarı ile mezun olan öğrencilerin dikey geçiş yapabilecekleri çok sayıda bölüm mevcuttur.
İş Olanakları
Bölüm mezunlarının büyük çoğunluğu programcı olarak sektörün değişik kurumlarında görev alabilmektedirler. Sanayi Kuruluşları, Medya Kuruluşları, Donanım, Yazılım ve Hizmet Üreten ve Geliştiren Firmalar, Veri tabanı Sistemleri Geliştiren Firmalar, Lojistik Firmaları, İnternet Çözümleri Geliştiren Firmalar, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım Firmaları, Şirketlerin Bilgi İşlem Birimleri mezunlarımızın çalışma alanları içinde yer alabilmektedir.
Üst Kademeye Geçiş
Mezunlarımızın dikey geçiş sınavını kazanarak pek çok üniversitenin lisans bölümlerine yerleşebilme olanakları mevcuttur. Bu lisans bölümleri:
 • Bilgi Teknolojileri
 • Bilgisayar Bilimleri
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilgisayar Öğretmenliği
 • Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
 • Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
 • Bilgisayar Teknolojisi Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Bilgisayar-Enformatik
 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 • Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
 • Enformasyon Teknolojileri
 • Fizik
 • İstatistik
 • İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
 • Kontrol Mühendisliği
 • Matematik-Bilgisayar
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar