Bölüm Başkanının Mesajı
BÖLÜM BAŞKAN MESAJI
Mimarlık ve Şehir Planlama Programı Bölüm Başkanı’nın Mesajı,

Sevgili öğrenciler,
Asırlardır Anadolu ve Kafkaslar arasında kültürel ve tarihi bir köprü oluşturan Kars’ta Kafkas Üniversitesi, Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim- öğretim veren Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü - Mimari Restorasyon Programında öğrenci olmayı tercih eden öğrencilerimize;

Mimari Restorasyon Programı; binlerce yıllık bir medeniyet geçmişi olan ülkemizde, taşınmaz ve taşınabilir kültür varlıklarının yapısal ve görsel özelliklerini değiştirmeden her türlü olumsuz etkenlere karşı korunması, yıkılan, harap olan bölümlerin aslına uygun biçimde bilimsel prensiplere uygun olarak onarılması işlemini yapan restoratör teknikerleri yetiştirmeye yönelik eğitim öğretim yapılan iki yıllık ön lisans programıdır.

Teorik ve uygulamalı eğitim alan siz öğrencilerimiz bu eğitim sonrasında, koruma kavramları, restorasyon ve konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri, geleneksel yapıların ve yapı elemanlarının rölövelerinin çıkarılması, analizlerinin yapılması, mevcut durumunun saptanması ve restorasyon ve restitüsyon projelerinin çizilmesi gibi becerileri kazanırlar.

Bölümümüze hoş geldiniz sevgi ve saygılarımla,
Öğretim Görevlisi Pınar ALBAYRAK
Bölüm Başkanı
Vizyon
Sanat, tasarım ve bilim alanlarında ulusal ve uluslararası olarak saygınlığı artan eğitim ve araştırma kurumlarından birisi olarak gerçekleştirdiği yenilikçi ve akademik çalışmalar ile yetiştirdiği nitelikli mezunları ile bilim, sanat ve toplumsal yaşama, sanayi ve iş dünyasına katkıda bulunmak ve yön vermektir.
Misyon
Kültürel mirası koruma ve restorasyon kavramının gelişmesi, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarımında nitelikli teknik eleman yetiştirilmesi. Ayrıca restorasyon ve konservasyon konularında yaşanan gelişme sürecinde etkin rol oynayarak bu sürecin dinamik bir parçası olmak programımızın misyonudur.
Bölüm Olanakları
Mimari Restorasyon Programı olarak, program bünyesinde alanında uzman üç öğretim elemanı ile eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Programa ait 1 derslik, çizim ve uygulamalı dersler için 1 adet derslik ve 1 adet teknoloji laboratuvarı bulunmaktadır.
Bölümün Sağladığı İş Olanakları
Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz; kendi alanları ile ilgili ön lisans diploması ve Restoratör tekniker unvanı almaktadır. Mezunlarımız; şantiyelerde mimar ve ustalar arasında ara teknik eleman olarak görev yapmakta, restorasyon konularında faaliyet gösteren Kamu (Kültür Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı, Kültür Bakanlığı Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü) ve özel kuruluşların laboratuvar, şantiye ve bürolarında, vakıfların gerçekleştirdiği restorasyon işlerinde, Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na bağlı tüm müze ve saraylarda veya özel müzelerde, arkeolojik kazı ekiplerinde çalışmaktadırlar.

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz ayrıca, 2547 Sayılı Yükseköğrenim kanunun 7.nci maddesinin (e ) bendi ile 4702 sayılı Kanunla 45. maddesine eklenen ( e) bendi gereği programı başarı ile tamamlayan öğrenciler branş karşılığı olan bölümlere Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili lisans bölümlerine devam edebilmektedirler.
Üst Kademeye Geçiş
  • Çini
  • El Sanatları
  • Eski Çini Onarımları
  • Geleneksel Türk El Sanatları
  • Geleneksel Türk Sanatları
  • İç Mimarlık